Sacred SpaceCommunity Centerett verktyg för dig


Du samordnar mötesplatser eller väljer möten att gå på.

Verktyg

Detta är ett verktyg för att skapa mötesplatser för verkliga möten.

Ensamhet

Det finns flera som känner sig ensamma i det som sker - men vi är oändligt många.

Övergrepp

De pågår försök att splittra människor, att isolera oss från varandra.

Verklighet

Det är i personliga verkliga möten som verkligheten finns - inte i media.

Plattform

Detta verktyg är till för att vi ska kunna samordna träffar.

Anslagstavla

Du kan hitta möten i din stad här.

Metodik

Det finns en önskad mötes metodik att följa som vi erbjuder alla samordnare.

Fria möten

Du får naturligtvis anordna möten utan vår metodik. Det är fritt.